Skip to content

برچسب: 100روز

چرا وبلاگ نویسی؟ و چرا وبلاگ خوانی؟

Posted in وبلاگ نویسی, and یکصد روز اول

در حال حاضر که مشغول نوشتن این سیاهه هستم، تمام طول هفته رو با خودم کلنجار رفتم که آیا با این تجربه محدود حق دارم…