راز و رمز خودگریزی

راز و رمز خودگریزی

پی نوشت یک : دوست دارم و علاقه شدیدی داشتم که تا صبح بنویسم . تا صبح دستهام رو به کیبورد سایش بدم . بدون خستگی . اما عوامل زیادی هست که به من اجازه نمی دن که تا صبح بنویسم . پی نوشت دو : دوست دارم از تعصب…

Read More