از جنس گذر

یه مسافرت عجیب . یه مسافرت خاص . مسافرت یک روزه . ساعت ۱۱ شب از منزل راه افتادم و با تاخیری که داشتتیم . با مه یی که جاده داشت . با بد قولی ها . رسیدیم . حدود ساعت چهار صبح  . و به محض رسیدن به کله پاچه ای سری زدیم . اطلاعت بیشتر دربارهاز جنس گذر[…]

جای خالی بعضی افراد

همیشه با خودم فکر می کردم این که من اینجا هستم . در این نقطه مکانی . در این نقطه از تاریخ . در این فضا از شهرم و یا خانه ام . و … . تمام دنیاست . این یعنی دنیای من چقدر کوچک بود . یعنی تصوری  از دنیای خارج از چیزی که اطلاعت بیشتر دربارهجای خالی بعضی افراد[…]

مسافرت

اوایل که به تازگی معنی زندگی را فهمیده بودم مثلا حدود سن و سال ۱۳ سالم بود علاقه پیدا کرده بودم بروم جایی غریب و نباشم . شاید به همین جهت هم بود که رو به گشت های رصدی آوردم که ماهیتشان گشت و گذار در شب است ، در بیابان های مرکز ایران . اطلاعت بیشتر دربارهمسافرت[…]