سیاه
ابهام زندگی

روز بود یا شب . تاریک بود یا روشن . سپید بود یا سیاه . هیچ کدام را یادم نمی آید . هیچ کدام را . در بهبوبه سوالات از خودم ، پرسیده ام آیا من واقعا انسانم ؟
روزها در حال سپری شدن است

بیشتر بخوانید
زمان در بازار
چرا کمی تفاوت لازم است ؟

همین دو یا سه روز پیش بود که بعد از چند روز پر مشغله وقت کردم و توانستم یکی از تماس های مهم چند وقت اخیر رو بگیرم .
آسون نبود .
کلی فکر داخل ذهنم در حال آمد و شد بود و من تنها

بیشتر بخوانید