خواب اما هوشیار

خواب اما هوشیار

می خواهم ذهنم را خلوت کنم . یکی از مسائلی که زیاد بهش فکر می کنم رو امروز می نویسم . حالت های انسانی و رفتارهایی متقابلانهِ شخصی که خواب هست در برابر کسانی که بیدارند . یه مثالش شاید میتونه مواجهه و روبرویی من با شخصی باشه که به…

Read More