زندگیِ تلخِ حقیقی

وقتی برنامه ها اونجوری که انتظار داری پیش نمی ره ، یاس و ناامیدی سراسر زندگی انسان رو فرا می گیره . حواس انسان به نا کجا آباد می رود و دست هایش همگام با مغزش نیست و از دستورات قلبش پیروی نمی کند .
بیشتر بخوانید

یه وقتایی

چند سالی هست دارم به این فکر می کنم که تفاوت آدمها از کجا ریشه می گیره .
خیلی برای خودم مثال جمع کردم . خیلی . طوری که هر چی بیشتر فکر می کردم این فرضیه فکری خودم را بیشتر بسط می دادم .

بیشتر بخوانید
بی نوایی اجتماعی

پی نوشت :
من یک آدم بی سواد سیاسی هستم . این وبلاگ سیاسی نیست . متن زیر تنها عقایدی پیرامون بیشتر فکر کردن ست و لا غیر .
اصل بحث:
اگر  اشتباه نکنم سه روز پیش بود که نام نویسی برای انتخابات ریاست جمهوری

بیشتر بخوانید