زندگیِ تلخِ حقیقی

وقتی برنامه ها اونجوری که انتظار داری پیش نمی ره ، یاس و ناامیدی سراسر زندگی انسان رو فرا می گیره . حواس انسان به نا کجا آباد می رود و دست هایش همگام با مغزش نیست و از دستورات قلبش پیروی نمی کند . این روزها حسم غریب ست و عجیب . کمی دلخوشی اطلاعت بیشتر دربارهزندگیِ تلخِ حقیقی[…]

یه وقتایی

چند سالی هست دارم به این فکر می کنم که تفاوت آدمها از کجا ریشه می گیره . خیلی برای خودم مثال جمع کردم . خیلی . طوری که هر چی بیشتر فکر می کردم این فرضیه فکری خودم را بیشتر بسط می دادم . حتی به حیوانات هم رسیدم . طبق معمول چون این اطلاعت بیشتر دربارهیه وقتایی[…]

بی نوایی اجتماعی

پی نوشت : من یک آدم بی سواد سیاسی هستم . این وبلاگ سیاسی نیست . متن زیر تنها عقایدی پیرامون بیشتر فکر کردن ست و لا غیر . اصل بحث: اگر  اشتباه نکنم سه روز پیش بود که نام نویسی برای انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید (اصلا مهم نیست چنند روز پیش بود اطلاعت بیشتر دربارهبی نوایی اجتماعی[…]