Skip to content

دسته: یکصد روز اول

طبق عهدی که با خودم بستم و قبلا ثبت کردم . مسئولیت دارم 100 روز بدون وقفه بنویسم . بعد از آن تصمیم می گیرم که وبلاگ نویسی را ادامه دهم .