Skip to content

دسته: یکصد روز اول

طبق عهدی که با خودم بستم و قبلا ثبت کردم . مسئولیت دارم 100 روز بدون وقفه بنویسم . بعد از آن تصمیم می گیرم که وبلاگ نویسی را ادامه دهم .

چرا وبلاگ نویسی؟ و چرا وبلاگ خوانی؟

Posted in وبلاگ نویسی, and یکصد روز اول

در حال حاضر که مشغول نوشتن این سیاهه هستم، تمام طول هفته رو با خودم کلنجار رفتم که آیا با این تجربه محدود حق دارم…