یک دیدار. یک زندگی

یک دیدار. یک زندگی

جمعه من با امین آرامش دوست داشتنی دیدار داشتم . به من که خیلی خوش گذشت . یک روز عجیب و خاص بود . احساس ام اینکه این دیدار و حرفهایی که در اون ردو بدل شد تمام زندگیم را تحت الشعاع قرار می دهد . جمعه ای که گذشت…

Read More

روایت یک دیدار

روایت یک دیدار

کجایی ؟ مترو هفت تیر کدوم در (شمالی یا جنوبی ) نمیدونم ، من خیلی بلد نیستم . باشه الان پیدات می کنم . این آخرین تماس تلفنی من و محمدرضا زمانی دوست داشتنی بود که قبل از دیدارمون داشتیم . یکی از ماندگارترین ها . قرار ما حدود ساعت…

Read More