در کانال تلگرامم جز عکس و وویس که به صورت آنی ضبط می کنم موقتا مورد دیگه ای منتشر نمی کنم .

فعلا تصمیمی جز این ندارم . شاید بعدا تصمیمم عوض شود .

  • تمامی تصاویر و صداها توسط خودم ثبت شدند و یا من در آنها حضور داشتم .

 

https://t.me/rouzmaregi