متمم

در اینجا به زبان خیلی ساده فهم و برداشت خودم رو از درس هایی که در متمم می خونم می نویسم. گاهی اوقات تمرین هایم را هم ثبت می کنم.

اگر حوصله داشتید نگاهی بندازید. منتظر نظرهای ارزشمندتون هستم.

ممنون