Skip to content

نویسنده: سینا

از اینکه وقت ارزشمندتان را برای دقایقی به من دادید ، بسیار سپاسگذارم .

چرا وبلاگ نویسی؟ چرا وبلاگ خوانی؟

Posted in درد دل, روزمرگی, and وبلاگ نویسی

در بخش اول کمی از وبلاگ خوانی و انواع و اقسامِ افرادی گفتم که روزی روزگاری با وبلاگ سر و کار خواهند داشت؛ من خودم…

چرا وبلاگ نویسی؟ و چرا وبلاگ خوانی؟

Posted in وبلاگ نویسی, and یکصد روز اول

در حال حاضر که مشغول نوشتن این سیاهه هستم، تمام طول هفته رو با خودم کلنجار رفتم که آیا با این تجربه محدود حق دارم…